Arkiv

Archive for the ‘Environment’ Category

Samvittighet

Det blir ikke sterkere enn dette!

Reklamer
Kategorier:Environment, Poltics

Statsministerens nyttårstale

Vi frykter at noe er galt med været.

Vi må ta vårt ansvar. Klimautslippene må ned. Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vi skal gjøre dette mulig.

Da president Kennedy sa at amerikanerne skulle lande på månen innen 10 år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom til månen innen 10 år. De satte seg mål. Og de nådde målene.

Statsministerens nyttårstale 2007

Jeg var helt i sjokk da jeg satt og hørte på nyttårstalen fra Jens Stoltenberg. Nok en gang var det bare oppgulp og masse tomme ord. Etter en stund i talen kom statsministeren til «vi frykter at noe er galt med været», og jeg holdt på å tørne. Frykter vi det? At det er noe galt med været? Hvor var denne mannen da vi andre hadde naturfagstime? Vi frykter da ikke at det er noe galt med klimaet, vi vet det! Problemet er bare det at dette reflekterer hele regjeringens holdning til klima og utslipp. Vi lever i troen på at Norge er et så bra land; hvor vi bare har vannkraft og vi oppfyller Kyotoavtalen. Det er da ikke vi som forurenser! Dette er bare tull; vi kjøper masse kullkraft fra Danmark (selv om vi faktisk er selvforsynte med energi og eksporterer 12TW hvert år) og vi klarer slett ikke Kyotokravene. Vi er faktisk blant værstingene når det gjelder utslipp!

Sammenlikningen med USAs romkappløp klarer jeg ikke engang ta seriøst. Der gjalt det bare å putte nok penger og forskning inn i prosjektet, uten å tenke på økonomisk profitt, så ville de lykkes. Dette er Norges regjering tydeligvis ikke villige til å gjøre, og miljøet blir nok en gang taperen. Jeg kjøper ikke at de kommer til å forbedre noe som helst.

– Jens Stoltenberg har bidratt til et verre klima i hele 2006, med åpning av store havområder for oljevirksomhet og ja til forurensende gasskraft.

Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom

Da Statoil Mongstads direktør var på besøk på skolen min og holdt et foredrag, spurte jeg ham om han kunne garatere at det planlagte gasskraftverket ville forhindre bruk av kullkraftverk. Jeg påpekte at Danmark, som Norge kjøper kullkraft av, bare kunne selge denne kraften til andre. Han måtte jo innrømme at det var en mulighet, ja.

Jeg finner det ekstremt skremmende at norske politikere ikke bryr seg nok om miljøet. For dem er penger fremdeles det viktigste – og noen av dem har opplagt ikke engang peiling på hvor alvorlig situasjonen faktisk er. Fordi om de ikke lever om 40 år, betyr ikke det at ikke jeg gjør det. Og for Guds skyld; Det er ikke været det er noe galt med!

Kategorier:Environment

An Inconvenient Truth (ignorance is bliss?)

september 13, 2006 2 kommentarer

The English translation can be found here!

Vi har alle et ansvar. At mange forlot kinosalen under visningen av Al Gores film «An Inconvenient Truth» (norsk: «En ubehagelig sannhet») viser tydelig at temaet er regnet for kjedelig og uniteressant – og at man slett ikke ønsker å ta noe ansvar. Det hele koker egentlig ned til ett enkelt spørsmål: Vil vi redde får fremtid eller vil vi ikke?

For første gang er det funnet isbjørn som har dødd av drukning. Når de har svømt over ti mil for å finne is og fremdeles ikke har funnet noe, orker de ikke mer og dør i vannmassene i stedet. Isen på nordpolen, sørpolen, Grønland og isbreer rundt om i verden smelter – i rekordfart, på grunn av den stadige varmeøkningen på jorden. Ikke bare ødelegger det de naturlige habitatene i de direkte berørte områdene, men det fører til at vannet blir kaldere og at vannmassene øker. Det kalde vannet kan ødelegge livsviktige havstrømmer som Golfstrømmen, og skjer det, hjelper det ikke om man angrer aldri så mye etterpå. De nordlige delene av Europa vil bli ubeboelige.

Men la oss ta noe helt basic, noe vi alle i hvert fall har hørt litt om. Luften i atmosfæren består hovedsaklig (99,9% til sammen) av nitrogen (N2), oksygen (O2) og edelgassen argon (Ar). I tillegg finnes det relativt små menger av gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og ozon (O3). Det er viktig å huske på at CO2 er livsnødvendig for syklusen på jorden, men at menneskenes inngrep ødelegger balansen i denne syklusen. Det sier seg jo selv at å slippe ut energi som har vært lagret over millioner av år, i løpet av vel hundre år (så langt) må skape en ubalanse i systemet et eller annet sted. Prisen for denne energien er store utslipp av drivhusgasser.

Karbon (C) er det sjette vanligste grunnstoffet i universet, og det spiller en viktig rolle i kretsløpet på jorden. 95% av de kjemiske reaksjonen vi kjenner til er med karbon. Karbondioksidmolekylet, CO2, er bygget opp av ett karbonatom og to oksygenatomer som er bundet sammen ved hjelp av to dobbeltbindinger i en elektronparbinding. Naturlig slippes CO2 ut ved nedbrytning av organisk materiale, ved respirasjon og ved naturlige branner. De menneskeskapte utslippene er i hovedsak knyttet til brenneing av fossilt brensel og avskoging. I dag er konsentrasjonen av CO2 over 300 ppm i atmosfæren (det siste tallet jeg har hørt var 360 ppm). Aldri før har konsetransjonen vært så høy.

Skadelige gasser klassifiseres i to grupper. Drivhusgasser og gasser som bryter ned ozonlaget. Solen, vår nærmeste stjerne, sender ut stråling. Noe av energien (lysstrålene, men lys er det samme som energi) blir absorbert av skyer og sendt tilbake til verdensrommet. Noe lys fra solen treffer likevel atmosfæren, hvor UV-A slippes gjennom. Den farlige UV-B-strålingen blir absorbert av ozon, og UV-C blir absorbert av oksygen. Gassmolekyler, da bla. CO2, absorberer noe av den langbølgede varmestrålingen, og den utgående varmetransporten fra jorden blir derfor delvis stoppet. Resultatet er at temperaturen på jorden øker. Det varmeste året registert noen sinne var år 2005! Andre drivhusgasser er CH4, N2O (dinitrogenoksid) og KFK (KlorFluorKarboner). I tillegg blir det som en reaksjon på dette dannet mer O3 i lavere luftlag, noe som er svært uheldig ettersom ozon kan ødelegge DNA.

Gasser som ødelegger ozonlaget er den andre typen gasser. Dette er gasser som ikke har direkte innvirkning på varmeøkningen, men som i stedet ødelegger ozonlaget og bidrar til økningen av ozonhullet. KFK-gassene er blandt de mest kjente gassene av denne typen. Stoffene ble laget kjemisk (de forekommer altså ikke naturlig) for første gang på 1920-tallet, og ble sett på som en revolusjon. De er ikke giftige, korrosive eller brannfarlige. På begynnelsen av 70-tallet ble det likevel oppdaget noe negativt med dem; de har lang oppholdstid i atmosfæren og de ødelegger ozonlaget. I 1987 skrev mange land, deriblandt Norge, under på Montrealprotokollen, en avtale som påla landene å redusere utslippene av KFK-gasser med 50% innen år 2000. I Norge ble KFK-gassene totalforbudt fra 1995. En annen gruppe som ligner sterkt på KFK er halonene. De inneholder brom (Br) i tillegg til klor (Cl) og fluor (F), som også har negativ virkning på ozonlaget. Halonene ble totaltforbudt i Norge i 1994.

Men hvorfor er ozon viktig? UV-B stråling fra solen, som kan gi kreft, blir stoppet av ozon. Vi får følgende reaksjoner i atmosfæren:

O2 + UV-C –> O + O (1)
O + O2 –> O3

O3 + UV-B (farlig) –> O2 + O (2)

Det oppstår altså en syklus her, hvor de spaltede atomene fra reaksjon (2) kan gå inn i reaksjon (1) igjen. Problemet oppstår når det finnes stoffer i atmosfæren som spalter O3 før O3 får spaltet UV-B-strålingen. UV-B vil da nå jorden i stedet. En av KFK-gassene, KFK 115 har en levetid (tiden før molekylet kommer opp i atmosfæren, blir spaltet og blir med å danne andre stoffer) på 1700 år! Når stoffet kommer opp i atmosfæren blir det spaltet av sollyset og ett kloratom fra molekylet, ikke ett molekyl, kan spalte mellom 10.000 og 100.000 O3-molekyler. Vi ser derfor lett at reaksjonene fort kan komme ut av kontroll.

Det finnes mange sider ved klimaendringene og klimaforskningen. Enkelte vil sikkert påstå at noen av endringene er naturlige, men forskere er gjevnt over enige om at menneskene har en stor negativ påvirkningsevne. Vi har større og kraftigere maskiner enn noen sinne, og vi kan mer enn noen gang gjøre store endringer på kort tid.

Al Gores film tok opp mange av problemstillingene, og fortalte nok en gang at USA er verdens største luftforurenser. Myndighetene i landet for ”the brave and the free” bruker av sine fremtidig CO2-kvoter, redigerer forskningsresultater før de når offentligheten og prøver å få folk til å tro at alt er som det skal; bensin skal være billig og kullkraftverk er helt ok. Jeg blir redd når jeg ser at folk ikke bryr seg. De bryr seg ikke på det lokale planet eller på det globale planet, og de velger ikke sine talsmenn med tanke på annet enn økonomi og egne interesser – og det går ut over oss alle! Vi kommer aldri til å ha en verden å vise våre potensielle barnebarn. Ikke sånn som vi er på vei nå.

Kategorier:Environment