Arkiv

Archive for the ‘Electronics’ Category

shuffy

I iPod-familien min har det kommer et nytt medlem. En iPod Shuffle kalt, originalt nok, shuffy. shuffy er en hvit USB stick med 1GB (1GB = 1000MB riktignok) minne og bra batterikapasitet. Vi har absolutt funnet tonen! ;-)

Specs
Storage: 1GB
Battery: Up to 12 hours
iPod Ports: USB connector, stereo minijack
Connectivity: USB 1.1 and 2.0 through integrated USB connector
Charge time: About 4 hours (2-hour fast charge to 80% capacity)
Audio support: MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Music Store, M4A, M4B, M4P), Audible (formats 2, 3, and 4) and WAV
Size (cm): 8,4 x 2,5 x 0,84
Weight: 22 g

Et lite skår i gleden er at den slettes ikke liker min USB 2.0-utgang, og derfor bare vil lade via en strømadapter og laste inn data via en USB 1.1-utgang. Men jeg ser ikke på det som et uoverkommelig problem, det må kunne fikses! :-)

Reklamer
Kategorier:Electronics

De vanskelige begrepene..

 • Admitans (1/Z)
  Mål på elektrisk ledningsevne i en vekselstrømkrets (motsatt av impedans), måles i Siemens
 • Kapasitans (C)
  Mengden elektrisitet lagret i et komponent, dvs. evnen til å lagre spenning midlertidig, f.eks. kondensator
 • Induktans (L)
  Mengden magnetisme (magnetisk felt) lagret i en komponent, dvs. evnen til å lagre strøm midlertidig, f.eks. spole
 • Impedans (Z)
  Mål på elektrisk motstandsevne i en vekselstrømkrets (motsatt av admitans), måles i Ohm
 • Reaktans (1/R)
  Mål på elektrisk ledningsevne (motsatt av resistans), måles i Siemens
 • Resistans (R)
  Mål på elektrisk motstandsevne (motsatt av reaktans), måles i Ohm
 • Reluktans (Rm)
  Mål på magnetisk motstand
Kategorier:Electronics

Kondensatoren

Kondensatoren er er svært vanlig elektronisk komponent, og brukes til å midlertidlig lagre elektroner (spenning). En kondensator kan ikke produsere strøm eller spenning som et batteri, men kun lagre elektroner midlertidig som kan frigis over tid ved et senere tidspunkt.cape.gif (Plate)kondensatoren består av to metallplater, en med positiv (+Q) ladning og en med negativ (-Q) ladning, og mellom disse platene oppstår det et elektrisk felt (E) (hva det egentlig er, er det ingen som vet!). Kondensatorens evne til å lagre elektrisk spenning, kalt kapasitans, er gitt ved formelen: C = Q / Vab. Måleenheten for kapasitans (capacitance) har benevningen F for Farad. Typiske verdier for en kondensator er mikrofarad (10^-6) eller nanofarad (10^-9).

  Kapasitans er gitt ved:

 • C = Q / Vab
  C = elektrisk ladning
  Vab = spenning mellom platene
  Q = ladningen
 • C = e * (A / d)
  e = epsilon null som har verdien 8,854 * 10^-12 C2/Nm2
  d = avstanden mellom platene
  A = arealet av en av platene

Kondensatorer brukes i nesten alt, og et eksempel på hvor en kondensator brukes – og det er tydelig at den brukes – er kamerablitzer. Det lagres energi i kondensatoren som frigis over et kort tidsrom og som produserer et lysglimt.

Kategorier:Electronics